PG Bank thông báo thay đổi điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ dành cho khách hàng

Ngày đăng: 10/1/2022 Lượt xem: 42
Cỡ chữ:

Nhằm đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng sử dụng dịch vụ Thẻ của PG Bank, PG Bank thay đổi/bổ sung Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng Thẻ để phù hợp với các quy định pháp luật và các chính sách mới của PG Bank trong từng thời kỳ.

  1. Bản Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Ghi nợ nội địa xem tại đây.
  2. Bản Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ F-card xem tại đây.
  3. Bản Điều kiện điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Trả trước Online xem tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ khách hàng PG Bank: 
Điện thoại: 1900555574 hoặc (024) 62 555 999.
Email: dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn.