Cấp lại mật khẩu Ngân hàng điện tử dễ dàng ngay trên trang Internet Banking

Ngày đăng: 1/10/2021 Lượt xem: 266
Cỡ chữ:

Từ ngày 1/10/2021, PG Bank ra mắt tính năng cấp lại mật khẩu dịch vụ Ngân hàng điện tử bằng các bước đơn giản ngay trên trang Internet Banking. Với tính năng mới, khi quên mật khẩu đăng nhập Ngân hàng điện tử, khách hàng sẽ có thể lấy lại mật khẩu trực tuyến vô cùng thuận tiện.

Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập Ngân hàng điện tử (Flexiapp, Internet Banking), với phiên bản website khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản để cấp lại mật khẩu trực tuyến như sau:

Bước 1:

  1. Truy cập màn hình dịch vụ Internet Banking của PG Bank tại đây.
  2. Chọn Quên mật khẩu

Bước 2:

  1. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu
  2. Xác thực giao dịch bằng SMS OTP.

Bước 3:

  1. Nhận Mã số bảo mật
  2. Gọi điện thoại lên số hotline của PG Bank để được cấp lại mật khẩu.

Với tính năng tiện lợi này, PG Bank mong muốn cung cấp tới khách hàng sự an tâm mọi lúc khi giao dịch.


Thông tin trợ giúp:

Hướng dẫn Cấp lại mật khẩu dịch vụ Ngân hàng điện tử.

Hotline: 190055574

E-mail: dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn