Kì hạn

TIỀN GỬI VNDTrả lãi cuối kỳ (%/năm)

TIỀN GỬI VNDTrả lãi hàng tháng (%/năm)

7 Ngày 0.2 0.2
14 Ngày 0.2 0.2
21 Ngày 0.2 0.2
1 Tháng 3.9 3.9
2 Tháng 3.9 3.9
3 Tháng 3.9 3.9
6 Tháng 5.4 5.4
9 Tháng 5.4 5.4
12 Tháng 5.9 5.9
13 Tháng 6 6
18 Tháng 6.4 6.4
24 Tháng 6.2 6.2
37 Tháng 6.2 6.2