Kì hạn

TIỀN GỬI VNDTrả lãi cuối kỳ (%/năm)

TIỀN GỬI VNDTrả lãi hàng tháng (%/năm)

7 Ngày 0.2
14 Ngày 0.2
21 Ngày 0.2
1 Tháng 3.9
2 Tháng 3.9 3.89
3 Tháng 3.9 3.89
6 Tháng 5.4 5.34
9 Tháng 5.4 5.31
12 Tháng 5.9 5.74
13 Tháng 6.2 6.02
18 Tháng 6.6 6.31
24 Tháng 6.6 6.22
36 Tháng 6.6 6.04