CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Phòng QHCĐ xin trả lời Quý vị câu hỏi trên như sau: PG Bank công bố BCTC năm đã qua kiểm toán chậm nhất là 10 ngày sau thời hạn hoàn thành BCTC năm theo quy định của Bộ Tài chính (Ngày hoàn thành BCTC năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của Luật Kế toán). Báo cáo thường niên được công bố vào giữa Quí II.

Cổ đông có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của PG Bank trên toàn quốc. Tuy nhiên, PG Bank khuyến khích Quý cổ đông mở tài khoản tại PG Bank và đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản hằng năm theo số tài khoản đã đăng ký tại PG Bank, PG Bank sẽ có trách nhiệm chi trả cổ tức tới Quý cổ đông theo các đợt nhận cổ tức.

Theo quy định, cổ đông không thể dùng cổ phiếu PGbank để thế chấp vay vốn tại PG Bank. Tuy nhiên, Quý vị có thể dùng cổ phiếu PG Bank để thế chấp vay vốn tại các TCTD khác.

Quý vị, thao khảo Quy chế chuyển nhượng cổ phần và các vấn đề liên quan trong chuyên mục QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

Cổ đông làm uỷ quyền tại phòng công chứng cho người được uỷ quyền toàn quyền giao dịch cổ phiếu mà cổ đông đang sở hữu và gửi kèm 2 bản CMND công chứng của người ủy quyền và người nhận ủy về Phòng Quan hệ cổ đông của PG Bank.