Tích lũy điểm thưởng

Nhằm tri ân Quý khách hàng đã đồng hành cùng thẻ Flexicard trong thời gian qua, PG Bank phối hợp cùng Tập đoàn xăng dầu Petrolimex triển khai chương trình khuyến mại “Khách hàng thân thiết” cho các khách hàng sử dụng thẻ Flexicard như sau:

  • Khách hàng mua 20.000 đồng xăng, dầu thanh toán bằng thẻ Flexicard của PG Bank được tích lũy 100 điểm thưởng, tương đương giá trị quy đổi ra tiền mặt là 100 đồng.
  • Điều kiện tham gia chương trình: Khách hàng mua xăng dầu và thanh toán bằng thẻ Flexicard trả trước định danh hoặc thẻ Flexicard ghi nợ của PG Bank.
  • Thời gian chương trình: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.


Truy vấn điểm thưởng

Địa điểm quy đổi & nhận thưởng


Địa điểm quy đổi và nhận thưởng thuộc Petrolimex: Tại đây

Địa điểm quy đổi và nhận thưởng thuộc PG bank: Tại đây


Hướng dẫn định danh thẻ trả trước


SẢN PHẨM KHÁC

Flexicard trả trước

Flexicard trả trước

  • Nhận tiền lãi hàng tháng/quý để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên
  • Có thể chuyển nhượng, cầm cố, chiết khấu/tái chiết khấu
Flexicard ghi nợ (1 tính năng)

Flexicard ghi nợ (1 tính năng)

  • Nhận tiền lãi hàng tháng/quý để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên
  • Có thể chuyển nhượng, cầm cố, chiết khấu/tái chiết khấu
Thẻ tín dụng quốc tế PGBank Visa

Thẻ tín dụng quốc tế PGBank Visa

  • Nhận tiền lãi hàng tháng/quý để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thường xuyên
  • Có thể chuyển nhượng, cầm cố, chiết khấu/tái chiết khấu