Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hướng dẫn định danh thẻ trả trước

Khách hàng có thể download địa điểm quy đổi và nhận thưởng tại đây:

Địa điểm quy đổi và nhận thưởng thuộc Petrolimex: Download

Địa điểm quy đổi và nhận thưởng thuộc PG bank: Download