Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Danh sách các điểm ưu đãi

Shopee

Khi mua sắm trên ứng dụng Shopee, chủ thẻ Visa PG Bank có cơ hội nhận được 13 lượt tham gia rút thăm may mắn mỗi tuần với giải thưởng voucher trị giá 30.000VNĐ và 300.000VNĐ cùng 100, 200, 300 Shopee coin.

Người trúng thưởng sẽ được thông báo trên trang website của Shopee và/hoặc cách thức thông báo khác do Shopee lựa chọn. Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc các vật phẩm khác.

Ưu đãi có hiệu lực từ 25/02/2020 đến 19/01/2021.