Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolomex (PG Bank) thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm tại PG Bank như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá:
- Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolomex (PG Bank)
- Địa chỉ: Tầng 16, 23 và 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Tài sản, giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá:
- Tài sản bán đấu giá & giá khởi điểm bán đấu giá:

STT

Tài sản đấu giá

Giá khởi điểm bán đấu giá

1

Bất động sản : Tài sản gắn liền với đất (nhà kho, văn phòng…) được xây dựng trên thửa đất diện tích 1365m2 (Một nghìn ba trăm sáu mươi lăm mét vuông) tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

9,254,595,952 đồng (bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm năm bốn triệu, năm trăm chín năm nghìn, chín trăm năm hai đồng)

2

Bất động sản : Tài sản gắn liền với đất (nhà kho, văn phòng…) được xây dựng trên thửa đất có diện tích 642,8 m2 (bằng chữ: Sáu trăm bốn hai phẩy tám mét vuông) nằm tại Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

2,441,775,842 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bốn mốt triệu, bảy trăm bảy lăm nghìn, tám trăm bốn hai đồng)

3

Bất động sản : Tài sản gắn liền với đất (nhà kho, văn phòng…) được xây dựng trên thửa đất số 104; tờ bản đồ số 36; địa chỉ thửa đất: Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.

8,470,195,800 đồng (bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm chín năm nghìn, tám trăm đồng)


3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
- Tổ chức bán đấu giá: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng thuộc địa bàn TP. Hà Nội, diện tích văn phòng tối thiểu: 50 m2 trở lên; Có trang web công ty riêng;
- Xây dựng được phương án bán đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
4.1 Thời gian nộp hồ sơ: đến 17h00’ ngày 25/02/2021;
4.2 Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolomex (PG Bank) – Khối Xử lý và Thu hồi nợ. Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4.3 Hồ sơ tham gia lựa chọn:
- Hồ sơ năng lực công ty;
- Phương án bán đấu giá tài sản phù hợp;

Trên đây là thông báo của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolomex (PG Bank) về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản nêu trên./.

Thông tin liên hệ:
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolomex (PG Bank)
Địa chỉ: Tầng 16, 23 và 24, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Ông/Bà: Nguyễn Quốc Tâm – Chuyên viên
T: (+84 4) 6281-298 (Máy lẻ :255) F : (+84 4) 6281-299 DD : 0902229196