Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 246, tờ bản đồ số 04, tại địa chỉ Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BW 428793 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH-02338) do UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cấp ngày 24/07/2014, thừa kế cho bà Ngô Thị Quý ngày 24/08/2017.

Bà Ngô Thị Quý

Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Bà Ngô Thị Quý

04/10/2019

Tại nơi có tài sản

2

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số (12-2)+(12-4),tờ bản đồ số 22, tại địa chỉ Tổ 18 cụm 2,phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 056156, số vào sổ cấp GCN: CS-TH 01062 do Sở tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội cấp ngày 23/09/ 2016 cho ông Phương Tuấn Long và bà Tào Thị Châm .

Ông Phương Tuấn Long và bà Tào Thị Châm

Tổ 18 cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Ông Phương Tuấn Long và bà Tào Thị Châm

05/10/2019

Tại nơi có tài sản

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!