Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản Công ty Thái Nguyên vay vốn tại PG Bank Sài Gòn

Kính gửi : Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 28E5, đường 147, tổ 7, khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 450.0101/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/11/2016 và số 450.0017/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 17/02/2017 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên;
- Căn cứ Hợp đồng Thế chấp tài sản số 450.0101/2016/HĐTC/PN ngày 28/11/2016 và số 450.0017/2017/HĐTC/PN ngày 17/02/2017 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên;
- Căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên tại PG Bank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (dưới đây viết tắt là “PG Bank”) xin thông báo tới Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên về việc thu giữ và xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật với các nội dung như sau:

Khoản vay của Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên, theo Hợp đồng tín dụng 450.0101/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/11/2016 và số 450.0017/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 17/02/2017 giữa PG Bank – CN Sài Gòn và khách hàng là Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 01/04/2019 như sau:

- Dư nợ : 427,500,000 VNĐ
- Nợ gốc quá hạn : 93,250,000 VNĐ
- Nợ lãi quá hạn : 20,104,292 VNĐ
- Phạt gốc lãi quá hạn : 3,153,351 VNĐ
- Tổng nợ : 450,757,643 VNĐ

Mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.
Bằng văn bản này, PG Bank thông báo cho Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên đồng thời là chủ tài sản bảo đảm được biết, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tài sản dưới đây để xử lý nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản này.

1. Tài sản thu giữ và xử lý bao gồm:

1.1 Xe Ô tô đầu kéo, nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 5HM2Y4154095, số khung SJR5CN602788, biển kiểm soát 51C-928.94 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 227234 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/11/2016 cho Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên.

1.2 Xe Sơmi Rơ Móoc, nhãn hiệu CIMC, số loại ZJV 9400TJZ, số khung 2381E1013583, biển kiểm soát 51R-179.04 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe Rơ Móoc, Sơmi rơ móoc số 018365 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/02/2017 cho Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên.

2. Thời gian thu giữ: 9h ngày 25 tháng 04 năm 2019 cho đến khi thu giữ xong tài sản bảo đảm

3. Địa điểm thu giữ: Số 28E5, đường 147, tổ 7, khu phố 3, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ địa điểm nào tài sản trên xuất hiện.

4. Lý do thu giữ: Xử lý khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên tại PG Bank chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 450.0101/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/11/2016 và số 450.0017/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 17/02/2017.

Yêu cầu khách hàng là Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp và những người có liên quan có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên.

Trường hợp bên bảo đảm Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên không bàn giao đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu trên đây của PG Bank hoặc có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sau khi thu giữ, PG Bank sẽ tiến hành xử lý theo các phương thức quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 450.0101/2016/HĐTC/PN ngày 28/11/2016 và số 450.0017/2017/HĐTC/PN ngày 17/02/2017 và quy định của pháp luật liên quan.

Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo vệ/quản lý tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

Đề nghị Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thái Nguyên chủ động liên hệ với PG Bank để cùng phối hợp tiến hành các thủ tục thu giữ.

Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông: Lê Hải Trung – Chức vụ: CV xử lý và Thu hồi nợ, ĐT: 0909.084.222
- Địa chỉ: 2.5-2.8 Phan Xích Long, P 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Trân trọng thông báo!