Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản Công ty Hoa Thái Bình

Kính gửi : Công Ty TNHH Hoa Thái Bình
Địa chỉ: Số 58, đường D10, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ bốn hợp đồng tín dụng số 450.0034/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0035/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0036/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 30/03/2017và số 450.0109/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 13/12/2016 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Hoa Thái Bình;
- Căn cứ bốn hợp đồng thế chấp tài sản số 450.0034/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017, số 450.0035/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017, số 450.0036/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017 và số 450.0109/2016/HĐTC/PN ngày 15/12/2016 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Hoa Thái Bình;
- Căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hoa Thái Bình tại PG Bank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (dưới đây viết tắt là “PG Bank”) xin thông báo tới Công ty TNHH Hoa Thái Bình về việc thu giữ và xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật với các nội dung như sau:

Khoản vay của Công ty TNHH Hoa Thái Bình, theo bốn hợp đồng tín dụng số 450.0034/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0035/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0036/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 30/03/2017và số 450.0109/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 13/12/2016 giữa PG Bank – CN Sài Gòn và Công ty TNHH Hoa Thái Bình đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 01/04/2019 như sau:

- Dơ nợ : 1,286.967,553 VND
- Nợ gốc quá hạn : 484,167,553 VNĐ
- Nợ lãi quá hạn : 117,994,971 VNĐ
- Phạt gốc lãi quá hạn : 42,822,335 VNĐ
- Tổng nợ : 1,447,784,859 VNĐ

Mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty TNHH Hoa Thái Bình thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Hoa Thái Bình vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.
Bằng văn bản này, PG Bank thông báo cho Công ty TNHH Hoa Thái Bình đồng thời là chủ tài sản bảo đảm được biết, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tài sản dưới đây để xử lý nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản này.

1. Tài sản thu giữ và xử lý bao gồm:

1.1 Xe Ô tô đầu kéo, nhãn hiệu INTERNATIONAL PROSTAR, số máy 5HM2Y4162015, số khung SJR8DN171297, biển kiểm soát 51C-894.34 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 261401 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/03/2017 cho Công ty TNHH Hoa Thái Bình.

1.2 Xe Ô tô đầu kéo, nhãn hiệu INTERNATIONAL PROSTAR, số máy 5HM2Y4165081, số khung SJR5DN172603, biển kiểm soát 51C-894.67 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 261404 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/03/2017 cho Công ty TNHH Hoa Thái Bình.

1.3 Xe RƠ MÓOC, SƠMI RƠ MÓOC, nhãn hiệu KAILE, số khung GD34G0P09235, biển kiểm soát 51R-185.08 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 014675 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/03/2017 cho Công ty TNHH Hoa Thái Bình.

1.4 Xe Ô tô đầu kéo, nhãn hiệu INTERNATIONAL, số máy 5HM2Y4113245, số khung SJR8CN549133, biển kiểm soát 51D-079.72 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 230821 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2016 cho Công ty TNHH Hoa Thái Bình.

2. Thời gian thu giữ: 9h ngày 24 tháng 04 năm 2019 cho đến khi thu giữ xong tài sản bảo đảm

3. Địa điểm thu giữ: Số 58, đường D10, khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ địa điểm nào tài sản trên xuất hiện.

4. Lý do thu giữ: Xử lý khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH Hoa Thái Bình tại PG Bank chi nhánh Sài Gòn theo bốn hợp đồng tín dụng số 450.0034/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0035/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 28/03/2017, số 450.0036/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 30/03/2017và số 450.0109/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 13/12/2016.

Yêu cầu khách hàng Công ty TNHH Hoa Thái Bình đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp và những người có liên quan có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên.

Trường hợp bên bảo đảm Công ty TNHH Hoa Thái Bình không bàn giao đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu trên đây của PG Bank hoặc có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thu giữ, PG Bank sẽ tiến hành xử lý theo các phương thức quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 450.0034/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017, số 450.0035/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017, số 450.0036/2017/HĐTC/PN ngày 30/03/2017 và số 450.0109/2016/HĐTC/PN ngày 15/12/2016 và quy định của pháp luật liên quan.

Công ty TNHH Hoa Thái Bình phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo vệ/quản lý tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

Đề nghị Công ty TNHH Hoa Thái Bình chủ động liên hệ với PG Bank để cùng phối hợp tiến hành các thủ tục thu giữ.

Mọi vấn đề xin liên hệ:
- Ông: Lê Hải Trung – Chức vụ: CV xử lý và Thu hồi nợ, ĐT: 0909084222
- Địa chỉ: 2.5-2.8 Phan Xích Long, P 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo!