Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thay đổi phương thức tính lãi tiền gửi của Khách hàng là Tổ chức pháp nhân tại PG Bank

Kính gửi: Quý Khách hàng!
Ngân Hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của PG Bank trong thời gian qua.

Liên quan đến Phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi giữa Tổ chức tín dụng và Khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN (Sau đây gọi là Thông tư 14) quy định chi tiết về Phương pháp tính lãi trong hoạt động tiền gửi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Để đảm bảo thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 14, PG Bank xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc thay đổi Phương pháp tính lãi trong hoạt động tiền gửi như sau:

1. Phương thức tính lãi
a) Thời hạn tính lãi: Thời hạn tính lãi là toàn bộ khoảng thời gian do PG Bank và Khách hàng tổ chức thỏa thuận để tính số tiền lãi của khoản tiền gửi phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Hiện nay, thời hạn tính lãi được PG Bank xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi .

b) Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận tiền gửi còn phải trả cho bên gửi tiền; được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi

c) Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.

d) Lãi suất tính lãi: là mức lãi suất thỏa thuận giữa PG Bank và Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ:

- Lãi suất được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 ngày.
- Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỉ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau:
+ Một năm là 365 ngày;
+ Một tháng là 30 ngày;
+ Một tuần là 7 ngày;
+ Một ngày là 24 giờ.

e) Công thức tính lãi: Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

• Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:
Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi / 365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

• Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) / 365
2. Thời gian áp dụng
- Đối với các khoản tiền gửi mới và các khoản tiền gửi quay vòng (tái tục) của Quý khách tại PG Bank trước thời điểm 01/01/2018: Phương thức tính lãi vẫn giữ nguyên như thỏa thuận tại Hợp đồng tiền gửi ban đầu đã ký với Khách hàng (trên cơ sở 1 năm là 360 ngày)

- Đối với những khoản tiền gửi mới và các khoản tiền gửi quay vòng (tái tục) của Quý khách tại PG Bank từ thời điểm 01/01/2018: Phương thức tính lãi được tính theo Công thức tính lãi tại Mục 1 của Thông báo này (trên cơ sở 1 năm 365 ngày và 1 tháng có 30 ngày).

Mọi vướng mắc liên quan tới nội dung thông báo này, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của PG Bank trên toàn quốc hoặc liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng theo số điện thoại: 1900555574/(024) 62 555 999.
Email: dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn

PG Bank kính mong được tiếp tục phục vụ và cung cấp những sản phẩm tài chính hiệu quả nhất đến Quý Khách hàng.

Trân trọng kính chúc Quý khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Ngân Hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)
Chi nhánh/Phòng Giao dịch