Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chiều ngày 21/4/2017, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với sự tham dự của đại diện Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành PG Bank và các cổ đông của Ngân hàng.Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc PG Bank điều hành Đại hội

Tại phiên họp, các cổ đông đã thảo luận và 100% nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Hoạt động Ngân hàng năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội cũng tiến hành biểu quyết và nhận được 100% số phiếu tán thành từ các cổ đông tham dự đối với các nội dung biểu quyết khác như: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch tài chính năm 2017, Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề đối với hoạt động của Ngân hàng,…Thảo luận với các cổ đông tại Đại hội

Năm 2017, PG Bank đặt mục tiêu tổng tài sản 28.982 tỷ đồng tăng trưởng 17%; Tổng huy động đạt 25.035 tỷ đồng tăng 19%; Cho vay khách hàng đạt 19.155 tỷ đồng tăng trưởng 9% so với 2016 (nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp là 10%); Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng./.