Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngày 27/4, tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội), PG Bank tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Tham dự có đại diện Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP Hà Nội, HĐQT, Ban điều hành PG Bank và các cổ đông của PG Bank.


Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc PG Bank điều hành Đại hội

Tại phiên họp, các cổ đông đã thảo luận và 100% nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Hoạt động Ngân hàng năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Báo cáo của HĐQT về về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016 và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh của PG Bank trong năm 2015. Đại hội cũng tiến hành biểu quyết và nhận được 100% số phiếu tán thành từ các cổ đông tham dự đối với các nội dung biểu quyết khác như: Báo cáo tài chính kiểm toán 2015, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Kế hoạch tài chính năm 2016, thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập của PG Bank vào VietinBank.

Cũng trong Đại hội, Ban lãnh đạo PG Bank cho biết thêm, hiện Ngân hàng đang trong quá trình xin chấp thuận của NHNN về việc sáp nhập vào VietinBank. Dự kiến quá trình sáp nhập sẽ hoàn thành trong quý II/2016.


Phiên thảo luận với các cổ đông PG Bank tại Đại hội

Năm 2016, PG Bank đặt mục tiêu tổng tài sản 31.201 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng nguồn vốn huy động 23.971 tỷ, tăng 14%, cho vay khách hàng 19.613 tỷ, tăng 23%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 277 tỷ đồng, tăng 530% so với năm 2015, tương ứng tỷ suất trước thuế trên vốn bình quân 9,2.