Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank Nơ Trang Long thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm

Kính gửi : Công ty TNHH Đinh Ngân
Trụ sở tại : 537/22 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 445.0106/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 18/11/2016 và Hợp đồng tín dụng số 445.0071/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 27/09/2017giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Đinh Ngân.
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 445.0106/2016/TCOTO/PN ngày 18/11/2016 và Hợp đồng Thế chấp tài sản số 445.0106/2016/HĐTC/PN ngày 02/12/2016 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Đinh Ngân.
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 445.0071/2017/TCOTO/PN ngày 27/09/2017 và Hợp đồng Thế chấp tài sản số 445.0071/2017/HĐTC/PN ngày 11/10/2017 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và Công ty TNHH Đinh Ngân.
- Căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Công ty TNHH Đinh Ngân tại PG Bank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (dưới đây viết tắt là “PG Bank”) xin thông báo tới khách hàng là Công ty TNHH Đinh Ngân về việc thu giữ và xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật với các nội dung như sau:

Khoản vay 1 của khách hàng Công ty TNHH Đinh Ngân, theo Hợp đồng tín dụng 445.0106/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 18/11/2016 giữa PG Bank – CN Sài Gòn và khách hàng là Công ty TNHH Đinh Ngân đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 15/05/2019 như sau:

- Tổng nợ gốc: 391,180,000 VNĐ
- Nợ lãi trong hạn: 26,877,645 VNĐ
- Nợ lãi quá hạn/phạt chậm trả lãi: 3,985,046 VNĐ
- Tổng nợ: 422,042,691 VNĐ

Khoản vay 2 của khách hàng Công ty TNHH Đinh Ngân, theo Hợp đồng tín dụng 445.0071/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 27/09/2017 giữa PG Bank – CN Sài Gòn và khách hàng là Công ty TNHH Đinh Ngân đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 15/05/2019 như sau:

- Tổng nợ gốc: 883,334,000 VNĐ
- Nợ lãi trong hạn: 42,849,271 VNĐ
- Nợ lãi quá hạn/phạt chậm trả lãi: 2,744,533 VNĐ
- Tổng nợ: 928,927,804 VNĐ

Tổng nợ cả 2 khoản vay là: 1,350,970,495 VNĐ

Mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để khách hàng là Công ty TNHH Đinh Ngân thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khách hàng là Công ty TNHH Đinh Ngân vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.

Bằng văn bản này, PG Bank thông báo cho khách hàng là Công Ty TNHH Đinh Ngân đồng thời là chủ tài sản bảo đảm được biết, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tài sản dưới đây để xử lý nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản này.

1. Tài sản thu giữ và xử lý bao gồm:

Tài sản 1: Xe Ô tô con, nhãn hiệu FORD RANGER, số máy P4AT2324592, số khung FF20HW643941, biển kiểm soát 51D-068.43 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 223556 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/11/2016 cho Công ty TNHH Đinh Ngân

Tài sản 2: Xe Ô tô con, nhãn hiệu FORD EVEREST, số máy P4AT2370331, số khung XMAWAGT24109, biển kiểm soát 51G – 499.36 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 307811 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/09/2017 cho Công ty TNHH Đinh Ngân.


2. Thời gian thu giữ: 9h ngày 28 tháng 05 năm 2019 cho đến khi thu giữ xong tài sản bảo đảm

3. Địa điểm thu giữ: Số 537/22 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. HCM hoặc bất kỳ địa điểm nào tài sản trên xuất hiện.

4.Lý do thu giữ:

Xử lý khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH Đinh Ngân căn cứ theo Hợp đồng tín dụng số 445.0071/2017/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 27/09/2017; Hợp đồng tín dụng số 445.0106/2016/HĐTD-DN/PGB.SG ngày 18/11/2016.

Yêu cầu khách hàng Công ty TNHH Đinh Ngân đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp và những người có liên quan có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên.

Trường hợp bên bảo đảm Công ty TNHH Đinh Ngân không bàn giao đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu trên đây của PG Bank hoặc có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thu giữ, PG Bank sẽ tiến hành xử lý theo các phương thức quy định tại Điều 6 Hợp đồng thế chấp tài sản số 445.0106/2016/HĐTC/PN ngày 02/12/2016 và Hợp đồng Thế chấp tài sản số 445.0071/2017/HĐTC/PN ngày 11/10/2017.

Công ty TNHH Đinh Ngân phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo vệ/quản lý tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
Đề nghị Công ty TNHH Đinh Ngân chủ động liên hệ với PG Bank để cùng phối hợp tiến hành các thủ tục thu giữ.

Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông: Lê Hải Trung – Chức vụ: CV xử lý và Thu hồi nợ, ĐT: 0909084222
- Địa chỉ: 2.5-2.8 Phan Xích Long, P 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo!