Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PGD Nơ Trang Long thông báo thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm

Kính gửi : Ông Huỳnh Tấn Thành và bà Đặng Thị Thu Trang
Địa chỉ thường trú: Số 2B/1/34, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 445.0113/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 02/12/2016 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang;
- Căn cứ Hợp đồng Thế chấp tài sản số 445.0113/2016/HĐTC/TN ngày 09/01/2017 giữa Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn và ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang;
- Căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang tại PG Bank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (dưới đây viết tắt là “PG Bank”) xin thông báo tới khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang về việc thu giữ và xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật với các nội dung như sau:

Khoản vay của khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành và bà Đặng Thị Thu Trang, theo Hợp đồng tín dụng 445.0113/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 02/12/2016 giữa PG Bank – CN Sài Gòn và khách hàng Huỳnh Tấn Thành đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 21/02/2019 như sau:
- Tổng nợ gốc: 285.000.000 VNĐ
- Nợ lãi trong hạn: 43,938,651 VNĐ
- Nợ lãi quá hạn/phạt chậm trả lãi: 26,737,044 VNĐ
- Tổng nợ: 355,596,745 VNĐ

Mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.
Bằng văn bản này, PG Bank thông báo cho khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang đồng thời là chủ tài sản bảo đảm được biết, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tài sản dưới đây để xử lý nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản này.

1. Tài sản thu giữ và xử lý bao gồm: Xe Ô tô con, nhãn hiệu ISUZU QKR55H, số máy 2V0557, số khung R55HG7103729, biển kiểm soát 51D-075.31 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 233234 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/12/2016 cho ông Huỳnh Tấn Thành.

2. Thời gian thu giữ: 9h ngày 14 tháng 03 năm 2019 cho đến khi thu giữ xong tài sản bảo đảm

3. Địa điểm thu giữ: Số 2B/1/34, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ địa điểm nào tài sản trên xuất hiện.

4. Lý do thu giữ: Xử lý khoản nợ quá hạn của ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang tại PG Bank chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 445.0113/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 02/12/2016.

Yêu cầu khách hàng ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp và những người có liên quan có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên.

Trường hợp bên bảo đảm ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang không bàn giao đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu trên đây của PG Bank hoặc có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thu giữ, PG Bank sẽ tiến hành xử lý theo các phương thức quy định tại Điều 6 Hợp đồng thế chấp tài sản số 445.0113/2016/HĐTC/TN ngày 09/01/2017 và quy định của pháp luật liên quan.

Ông Huỳnh Tấn Thành và bà Đặng Thị Thu Trang phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo vệ/quản lý tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).

Đề nghị ông Huỳnh Tấn Thành, bà Đặng Thị Thu Trang chủ động liên hệ với PG Bank để cùng phối hợp tiến hành các thủ tục thu giữ.

Mọi vấn đề xin liên hệ:
- Ông: Lê Hải Trung – Chức vụ: CV xử lý và Thu hồi nợ, ĐT: 0909084222
- Địa chỉ: 2.5-2.8 Phan Xích Long, P 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Trân trọng thông báo!