Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank nâng cao chất lượng dịch vụ tại quầy

Cuộc thi “Nâng cao chất lượng dịch vụ Điểm giao dịch toàn hệ thống” được PG Bank phát động từ tháng 11/2012, nhằm từng bước tiêu chuẩn hóa điểm giao dịch và nâng cao chất lượng dịch vụ tại quầy để phục vụ khách hàng tốt hơn.Cuộc thi được triển khai đối với tất cả các Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của PG Bank trên toàn quốc cùng với tài liệu đánh giá là Bộ tiêu chuẩn chất lượng điểm giao dịch PG Bank. Nội dung thi gồm có 02 phần: Thi chất lượng điểm giao dịch và thi chất lượng giao dịch viên/kiểm soát viên. Kết quả cuộc thi sẽ là căn cứ để xếp loại điểm giao dịch và khen thưởng các cá nhân/tập thể xuất sắc. Quá trình diễn ra cuộc thi sẽ được PG Bank cập nhật đầy đủ trên website và Bản tin nội bộ của PG Bank.

Cuộc thi nhằm tập trung rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tác phong làm việc cho các giao dịch viên/kiểm soát viên và từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch của PG Bank. Qua cuộc thi, PG Bank mong muốn sẽ mang lại cho khách hàng sự thuận tiện và thoải mái nhất khi giao dịch tại PG Bank cũng như tạo dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt khách hàng để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Các điểm giao dịch của PG Bank được thiết kế theo quy chuẩn nhận diện thương hiệu của PG Bank với không gian giao dịch thân thiện, hiện đại và những tiêu chuẩn cao nhất từ đội ngũ nhân sự đến trang thiết bị nội - ngoại thất… Các điểm này được kết nối trực tuyến với hội sở ngân hàng triển khai tất cả các sản phẩm, dịch vụ dành cho cá nhân, doanh nghiệp cũng như các chương trình huy động tiết kiệm, khuyến mại khác của ngân hàng.

Bộ tiêu chuẩn chất lượng gồm 3 nội dung quy định chất lượng nhân viên, quầy giao dịch, được áp dụng trên 80 điểm giao dịch trên toàn quốc của PG Bank:

  • Tiêu chuẩn về môi trường, cảnh quan chung của Điểm giao dịch;
  • Tiêu chuẩn về điều kiện, cơ sở vật chất trang thiết bị của Điểm giao dịch;
  • Tiêu chuẩn về tuân thủ quy định hành chính của Điểm giao dịch (bao gồm: tuân thủ nội quy PG Bank, hình thức, trang phục nhân viên)