Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

ĐHCĐ PG Bank 2019: Đặt kế hoạch lợi nhuận 2019 đạt 211 tỷ đồng

Sáng 25/04/2019, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của PG Bank.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về hoạt động của PG Bank năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Đại hội cũng đã thông qua toàn bộ các nội dung của Hội đồng quản trị trình liên quan đến định hướng và hoạt động sắp tới của ngân hàng với tỷ lệ biểu quyết 100% ý kiến đồng ý.

Năm 2019, PG Bank đặt kế hoạch huy động đạt 29.197 tỷ đồng và dư nợ đạt 23.892 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 13% và 8,3% so với năm 2018. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 33% lên mức 211 tỷ đồng.Phát biểu tại Đại hội, các cổ đông đã đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ PG Bank đạt được mức tăng trưởng tốt so với năm 2017 và hoàn thành nhiều chỉ tiêu của năm 2018. Trong bối cảnh chuẩn bị sáp nhập gặp nhiều biến động về nhân sự và khách hàng nhưng PG Bank vẫn khẳng định tiềm lực phát triển với những thế mạnh đặc thù về thẻ thanh toán xăng dầu, dịch vụ ngoại hối, phái sinh và huy động, cho vay khách hàng cá nhân.

Từ tháng 1/2019, ngân hàng đã thực hiện đợt điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên với mới tăng bình quân trên 15% và nhiều trường hợp được điều chỉnh tăng hơn 50%. Theo đó, mức lương của cán bộ nhân viên PG Bank được đưa lên mức rất cạnh tranh so với các ngân hàng cùng quy mô. Ban lãnh đạo ngân hàng cũng đã ghi nhận và khen thưởng nhiều cán bộ có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong năm 2018.

Kết thúc Quý I/2019, PG Bank đã đạt được những kết quả kinh doanh rất khả quan với tổng huy động vốn đạt 22.338 tỷ đồng và dư nợ đạt 22.427 tỷ đồng. Đến 31/03/2019, lợi nhuận trước thuế đạt trên 86 tỷ đồng, vượt 31% so với kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.