Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Kính gửi : Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo
Địa chỉ: 46/15B Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 442.0031/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 13/06/2016 đã ký giữa Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn (PG Bank) và bà Cao Nguyễn Thanh Thảo.
- Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 442.0031/2016/HĐTC/TN ký ngày 05/07/2016 giữa Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn và bà Cao Nguyễn Thanh Thảo.
- Căn cứ vào thực trạng khoản nợ và tình hình trả nợ của bà Cao Nguyễn Thanh Thảo tại PGBank.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (dưới đây viết tắt là “PG Bank”) xin thông báo tới Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo về việc thu giữ và xử lý tài sản thế chấp theo quy định pháp luật với các nội dung như sau:

Khoản vay của Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo, theo Hợp đồng tín dụng số 442.0031/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 13/06/2016 đã ký giữa Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn (PG Bank) và Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo đã quá hạn. Dư nợ tạm tính đến hết ngày 07/05/2019 như sau:

GNN
442.0031/2016 VNĐ
Gốc
693,400,000 VNĐ
Phạt gốc 53,650,643 VNĐ
Phạt lãi 30,568,643 VNĐ
Lãi 160,070,926 VNĐ
Tổng
937,690,444 VNĐ

Mặc dù PG Bank đã nhiều lần hỗ trợ, tạo điều kiện để Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo thanh toán nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo vẫn không thực hiện đúng các cam kết trả nợ, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng.

Bằng văn bản này, PG Bank thông báo cho Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo đồng thời là chủ tài sản bảo đảm được biết, PG Bank sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là tài sản dưới đây để xử lý nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản này.

1. Tài sản thu giữ và xử lý bao gồm: Xe Ô tô khách, nhãn hiệu Toyota Fortuner 2.5G, số máy 2KDU886587, số khung RL4ZR69G6G4027739, biển kiểm soát 51F – 703.49 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 172150 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/06/2016 cho Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo.

2. Thời gian thu giữ: 9h ngày 21 tháng 10 năm 2019 cho đến khi thu giữ xong tài sản bảo đảm
3. Địa điểm thu giữ: 46/15B Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM hoặc bất kỳ địa điểm nào tài sản trên xuất hiện.

4. Lý do thu giữ: Xử lý khoản nợ quá hạn của Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo tại PG Bank chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 442.0031/2016/HĐTD-CN/PGB.SG ngày 13/06/2016.

Yêu cầu khách hàng Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp và những người có liên quan có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên.

Trường hợp bên bảo đảm Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo không bàn giao đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu trên đây của PG Bank hoặc có hành vi chống đối, cản trở, gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thu giữ, PG Bank sẽ tiến hành xử lý theo các phương thức quy định tại Hợp đồng thế chấp tài sản số 442.0031/2016/HĐTC/TN ký ngày 05/07/2016 và quy định của pháp luật liên quan.

Bà Cao Nguyễn Thanh Thảo phải chịu toàn bộ chi phí cho việc bảo vệ/quản lý tài sản đảm bảo kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi xử lý xong tài sản đảm bảo, các chi phí xử lý, phát mại tài sản đảm bảo và các chi phí hợp lý khác (nếu có).
Đề nghị bà Cao Nguyễn Thanh Thảo chủ động liên hệ với PG Bank để cùng phối hợp tiến hành các thủ tục thu giữ.

Mọi vấn đề xin liên hệ:
- Ông: Lê Hải Trung – Chức vụ: CV xử lý và Thu hồi nợ, ĐT: 0909084222
- Địa chỉ: 2.5-2.8 Phan Xích Long, P 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Trân trọng thông báo!