Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 819d, tờ bản đồ số 13, tại địa chỉ Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 820006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH01930 do UBND huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/07/2014, đứng tên ông Nguyễn Văn Tập.

Nguyễn Văn Tập

Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, TP Hà Nội

Nguyễn Văn Tập

30/01/202

Tại nơi có tài sản

2

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 85(1), tờ bản đồ số TD-00, tại địa chỉ Tổ 21, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 419405, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1239 do UBND quận Long Biên, Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/05/2012, đứng tên Nguyễn Văn Khương.

Nguyễn Văn Khương

Tổ 21, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

Nguyễn Văn Khương

30/01/201

Tại nơi có tài sản


Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!