Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Tài sản 1: Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 56, tờ bản đồ số 1, tại địa chỉ Thôn Tân Thôn, xã Phú An Nam, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 973494 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00254) do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 04/11/2013. Đổi lại GCN mới khi có bản đồ địa chính tọa độ.

Tài sản 2: Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 00, tờ bản đồ số 43-2014, tại địa chỉ Thôn Từ La, xã Phú An Nam, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 453617 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00653) do UBND huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cấp ngày 09/12/2015. Số tờ, số thửa và sơ đồ sẽ được điều chỉnh khi có bản đồ địa chính chính quy. Thửa đất này được hợp thành từ toàn bộ thửa đất tại GCN số BP 890591 được UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/09/2013, và một phần thửa đất tại GCN số BP 883558 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 05/08/2013. Thửa đất có 29.6 m2 đất ở thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường giao thông.


Ông Phạm Ngô Phong, bà Đỗ Thị Đào.

TS1: Thôn Tân Thôn, xã Phú An Nam, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
TS2: Thôn Từ La, xã Phú An Nam, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Ông Phạm Ngô Phong.

10/10/2020

Tại nơi có tài sản
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!