Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 124C, tờ bản đồ số 02, tại địa chỉ Thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 907349 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 00202) do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp ngày 09/04/2011.


Hộ ông Nguyễn Xuân Tuất và bà Nguyễn Thị Lâm

Thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội


Ông Nguyễn Xuân Biên

13/08/2020

Tại nơi có tài sản
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!