Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1


Tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng thửa đất số 659, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thửa đất: thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BR 854052, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: CH02034 do UBND huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cấp ngày 25/04/2015.Ông Nguyễn Như Hiếu, bà Hà Thị Loan

Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội


Ông Nguyễn Như Hiếu, bà Hà Thị Loan

05/2020

Tại nơi có tài sản

1


Tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng thửa đất số 495, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thửa đất: thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BR 555872, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: CH01864 do UBND huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cấp ngày 14/04/2014.Ông Nguyễn Ngoc Giáp, bà Cao Thị Huyền

Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội


Ông Nguyễn Ngoc Giáp, bà Cao Thị Huyền

05/2020

Tại nơi có tài sản
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!