Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1


Tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng thửa đất số 29, tờ bản đồ số 25, địa chỉ thửa đất: thôn Thu Nội, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BO 174650, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: CH00650/Ứng hòa do UBND huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cấp ngày 22/08/2015.Hộ ông Lê Hồng Như

Thôn Thu Nội, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội


Lê Hồng Như

05/2020

Tại nơi có tài sản

1


Tàì sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng thửa đất số 227, tờ bản đồ số 25, địa chỉ thửa đất: thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BR 567838, vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất số: CH05544 do UBND huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội cấp ngày 22/10/2014.Ông Bùi Văn Khởi

Thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội


Ông Bùi Văn Khởi

05/2020

Tại nơi có tài sản
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!