Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Tài sản: Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 22A, tờ bản đồ số 15 (năm 2010), địa chỉ thửa đất: Xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BT 445630, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 46898 do UBND huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cấp ngày 10/11/2014.

Vũ Ngọc Hồng

Đội 2, Tân Độ, Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Ông Vũ Ngọc Hồng và bà Nguyễn Thị Vang

25/12/2019

Tại nơi có tài sảnNgân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!