Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 30a, tờ bản đồ số 04, địa chỉ thửa đất: Thôn Đông, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S 146449, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 02285.QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp ngày 24/08/2001. Đính chính chủ sử dụng đất là hộ ông Đoàn Nhai tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện Sóc Sơn ngày 26/11/2007.

Đoàn Nhài, Trần Thị Bích, Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Hùng

Khối 11, Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Đoàn Nhài và bà Trần Thị Bích

20/11/2019

Tại nơi có tài sản


Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!