Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 27, tờ bản đồ Xứ đồng gốc gạo, tại địa chỉ Xứ Đồng Gốc Gạo,thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 239758 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1374) do UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cấp ngày 22/01/2008. Đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Ngọc Hùng ngày 06/05/2011 tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Xóm Trại, Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng và bà Ngô Thị Lý

15/10/2019

Tại nơi có tài sản

2

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 126,tờ bản đồ số 36, tại địa chỉ Xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số W 892224, số vào sổ cấp GCN: 00453.QSDĐ do UBND huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội cấp ngày 10/09/ 2003 cho bà Nguyễn Thị Oanh ngày 10/09/2003.Bà Nguyễn Thị Oanh được đính chính lại là bà Nguyễn Thị Kim Oanh theo Văn bản số 185/UBND ngày 25/10/2017 của UBND xã Vạn Phúc và Biên bản kiểm tra ngày 26/10/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Trì, hồ sơ số 861/TDTT ngày 26/10/2017.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Thôn 3 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ và thương mại giải pháp nông nghiệp Việt Nam

17/10/2019

Tại nơi có tài sản

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!