Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 986, tờ bản đồ số 3, tại địa chỉ Thôn 10, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 058816 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H.02107/QSDĐ/1239/QĐ-UB) do UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội cấp ngày 01/6/2009 cho ông Nguyễn Đức An, đăng ký sang tên cho ông Lê Thanh Tuấn tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội ngày 21/4/2014

Ông Lê Thanh Tuấn – Bà Phan Thị Điều

Tổ 59, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Lê Thanh Tuấn – Bà Phan Thị Điều

16/9/2019

Tại nơi có tài sản

2

Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất số 253, tờ bản đồ (trích đo thửa đất) số 1, Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 973265, số vào sổ cấp GCN: 00459 do UBND huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội cấp ngày 28/10/2013, cập nhật thừa kế, tặng cho ông Trương Bá Tuệ tại Văn phòng đăng ký Đất đai Hà Nội – Chi nhánh huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội ngày 30/11/2017

Ông Trương Bá Tuệ

Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Trương Bá Tuệ và bà Hạ Thị Hiền

17/9/2019

Tại nơi có tài sản
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!