Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex sẽ thực hiện quyền thu giữ một số tài sản của Bên bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay, chi tiết như sau:

STT

Tài sản thu giữ

Chủ tài sản

Địa chỉ chủ tài sản theo hợp đồng bảo đảm

Khách hàng vay

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

1

Toàn bộ Quyền sử dụng thửa đất số 275, tờ bản đồ số 5, tại địa chỉ Cụm 9 xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 987233 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH-00657) do UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/2011 cho ông Đào Văn Giáp và bà Nguyễn Thị Hà.

Ông Đào Văn Giáp – Bà Nguyễn Thị Hà

Cụm 9, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ông Đào Văn Giáp – Bà Nguyễn Thị Hà

16/9/2019

Tại nơi có tài sản

2

- TSBĐ 1:
Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất số 18a, tờ bản đồ số 01, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 895154, số vào sổ cấp GCN: CH00492 do UBND huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội cấp ngày 23/11/2012,cho ông Đỗ Khắc Tuấn.
- TSBĐ 2: Toàn bộ Quyền sử dụng đất tại địa chỉ thửa đất số 18-1, tờ bản đồ số 01, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 129980, số vào sổ cấp GCN: CS-PT00595 do UBND huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội cấp ngày 04/11/2015,cho ông Đỗ Khắc Tuấn.

Ông Đỗ Khắc Tuấn

Cụm 1, xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Đỗ Khắc Tuấn và Nguyễn Thị Tuyết

17/9/2019

Tại nơi có tài sản

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo!