Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank liên tục 4 năm liền đạt “ Ngân hàng hạng A”

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2012 - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo về việc 4 năm liên tục đạt “ Ngân hàng loại A” do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam xếp loại (theo văn bản thông báo số 05/TTGSNH1.m ngày 05/1/2012).

Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dựa trên các tiêu chí về; (1) Vốn tự có, (2) Chất lượng tài sản, (3) Năng lực quản trị điều hành (4) Kết quả kinh doanh; (5) Khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại để xếp loại, trong đó, “Loại A” là thứ hạng cao nhất. Đây là năm thứ 4 liên tục PG Bank vinh dự được Ngân hàng nhà nước xếp loại A.

Được xếp loại “ngân hàng loại A”, trên cơ sở các tiêu chí chuẩn mực và trong tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn tiến phức tạp, PG Bank đã chứng minh được năng lực quản trị điều hành, chiến lược đúng đắn.

Những năm gần đây, PG Bank đã và đang có những bước tiến vững chắc. Tính đến 31/12/2011, tổng tài sản PG Bank đạt 17.689 tỷ đồng; Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 12.112 tỷ đồng. Huy động tổ chức kinh tế và dân cư đạt 10.927 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, đạt 108.5% kế hoạch năm 2011. Hiện tại, PG Bank có mạng lưới 74 điểm giao dịch trên toàn quốc. Dự kiến sẽ có thêm 38 chi nhánh phòng giao dịch mới được mở trong năm nay./.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Cô Lê Huyền Giang - Phụ trách PR và Tài trợ - PG Bank
Điện thoại: 84-42811298/ 106 HP: 0989 145805
Website: www.pgbank.com.vn