Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

PG Bank cung cấp dịch vụ bao thanh toán trong nước

Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2010, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chính thức công bố được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thực hiện dịch vụ bao thanh toán trong nước (theo công văn số 2196/QDD-NHNN ngày 23/09/2010).

Bao thanh toán là hình thức PG Bank cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua, bán hàng hóa.

Ông Nguyễn Quang Định – Tổng Giám Đốc PG Bank cho biết: “Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép PG Bank bổ sung thêm các dịch vụ bao thanh toán trong nước sẽ tạo điều kiện để PG Bank tăng lợi thế cạnh tranh trong việc đa dạng hóa dịch vụ, cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu và trực tiếp chịu ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế thế giới, đây sẽ là cơ hội rất lớn để PG Bank tập trung phát triển bao thanh toán trong nước, hỗ trợ các khách hàng trong thanh toán được nhanh chóng và hiệu quả. Nghiệp vụ bao thanh toán trong nước được triển khai trên nguyên tắc an toàn, gắn kết lợi ích của PG Bank và của khách hàng.Việc PG Bank tư vấn, cung cấp các sản phẩm bao thanh toán trong nước nhằm giúp khách hàng và đối tác thực hiện đúng cam kết thanh toán, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh .”