Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Danh sách chuyển tiền liên ngân hàng 24/7

Tên ngân hàng

Tên viết tắt

Phương thức nhận tiền

Ngan hang TMCP An Binh(ABB)

ABB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP A Chau(ACB)

ACB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Viet Nam(AGRIBANK)

AGRIBANK

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Bac A(BAB)

BAB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam(BIDV)

BIDV

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Bao Viet(BVB)

BVB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TNHH MTV CIMB (CIMB)

CIMB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang Co-opbank(CO-OP)

CO-OPBANK

Thẻ

Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam(CTG)

CTG

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Dong A(DongABank)

DongABank

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Xuat nhap khau Viet Nam(EIB)

EIB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TM TNHH MTV Dau Khi Toan Cau(GPB)

GPB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Phat Trien Thanh Pho Ho Chi Minh(HDB)

HDB

Thẻ và Tài Khoản

Nhan hang TNHH MTV Hongleong Viet Nam(HLB)

HLB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang IBK - Chi nhanh Ha Noi

IBK

Tài khoản

Ngan hang TNHH Indovina(IVB)

IVB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Kien Long(KLB)

KLB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Buu Dien Lien Viet(LPB)

LPB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Quan Doi(MB)

MB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Hang Hai Viet nam(MSB)

MSB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Nam A(NAMABANK)

NAMABANK

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Quoc Dan(NCB)

NCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Phuong Dong(OCB)

OCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Dai Duong(OJB)

OJB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TNHH MTV Public Viet Nam(PBVN)

PBVN

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Xang Dau Petrolimex(PGBank)

PGBank

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Dai Chung Viet Nam(PVComBank)

PVComBank

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Sai Gon(SCB)

SCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Dong Nam A(SEAB)

SEAB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Sai Gon Cong Thuong(SGB)

SGB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Sai Gon Ha Noi(SHB)

SHB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TNHH MTV Shinhan Viet Nam(SHBVN)

SHBVN

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin (STB)

STB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam(TCB)

TCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Tien Phong(TPB)

TPB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TNHH MTV United Overseas Bank (UOB)

UOB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Viet A (VAB)

VAB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam(VCB)

VCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Ban Viet(VCCB)

VCCB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam(VIB)

VIB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Viet Nam Thuong Tin(VIETBANK)

VIETBANK

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong(VPB)

VPB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang Lien doanh Viet Nga(VRB)

VRB

Thẻ và Tài Khoản

Ngan hang Wooribank(WOO)

WOO

Thẻ và Tài Khoản