Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tin tức

Câu hỏi thường gặp trong giao dịch Chuyển tiền nhanh

Câu 1: Khách hàng chuyển tiền quên không mang CMND hoặc Hộ chiếu thì làm như thế nào?

Trả lời: Khách hàng chuyển tiền có thể quên không mang Giấy tờ tùy thân, nhưng yêu cầu phải cung cấp đủ thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, số CMND/hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp của người chuyển tiền và người nhận tiền.Việc cung cấp thông tin này đảm bảo tính an toàn khi chuyển tiền và giúp Đơn vị giao dịch thực hiện hoàn trả số tiền đã chuyển cho người chuyển tiền nếu giao dịch không có người nhận hoặc khách hàng yêu cầu hoàn trả.

Câu 2: Trường hợp Đơn vị giao dịch đang thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng CMND thì mất điện & không in ra được Mã số chuyển tiền thì xử lý như thế nào?

Trả lời: Nếu giao dịch nhập lệnh chuyển tiền đã thực hiện hoàn tất mà chưa in được chứng từ giao dịch, ĐVGD yêu cầu khách hàng quay lại nhận mã số chuyển tiền khi có điện (khi có điện Đơn vị giao dịch chủ động thông báo và mời khách hàng quay lại). ĐVGD thực hiện giao dịch điều chỉnh bút toán chuyển tiền (thực chất là không thay đổi bất kỳ nội dung nào của giao dịch) và in chứng từ cung cấp cho khách hàng.

Trường hợp giao dịch chưa hoàn tất, (chưa nhập Mã token key để xác thực) thì các ĐVGD có thể hoàn trả lại tiền cho khách hàng và hẹn khách hàng quay lại giao dịch khi có điện hoặc hướng dẫn Khách hàng đến Đơn vị giao dịch khác.

Câu 3: Khách hàng chuyển tiền quên Mã số chuyển tiền khi chưa cung cấp cho người nhận tiền thì xử lý như thế nào?

Trả lời: ĐVGD hướng dẫn Khách hàng làm đề nghị điều chỉnh giao dịch (điều chỉnh nội dung chuyển tiền và không làm thay đổi thông tin khác), ĐVGD thực hiện điều chỉnh giao dịch trên hệ thống và in chứng từ giao dịch để cung cấp lại cho khách hàng.

Câu 4: Khách hàng đến giao dịch vào lúc mất điện thì xử lý thế nào?

Trả lời: Đề nghị khách hàng quay lại giao dịch vào lúc có điện. Đơn vị giao dịch đề nghị khách hàng cung cấp số điện thoại để thông báo cho khách hàng khi có thể giao dịch được hoặc tư vấn cho Khách hàng tới đơn vị giao dịch khác.

Câu 5: Khách hàng đến cửa hàng để nhận tiền nhưng cửa hàng không đủ tiền để chi thì làm như thế nào?

Trả lời:: Đơn vị giao dịch cân đối lượng tiền hàng để hẹn khách hàng thời điểm gần nhất có thể chi trả (tại CHXD, thời gian tối đa chi trả một món tiền cho KH là 02 ngày) hoặc tư vấn cho khách hàng đến điểm giao dịch khác gần nhất để nhận tiền.

Câu 6: Khách hàng có thể nhận tiền làm nhiều lần cho một Mã chuyển tiền không?

Trả lời: Khách hàng chỉ được nhận một lần đối với một lệnh chuyển tiền tương ứng với một Mã chuyển tiền. Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận số tiền lớn hơn quy định cho phép, Đơn vị giao dịch tư vấn cho khách hàng đến văn phòng Xí nghiệp, Chi nhánh, Công ty hoặc điểm giao dịch gần nhất của PGBank để nhận tiền.

Câu 7: Khách hàng nhận tiền có CMND/ hộ chiếu được cấp quá thời hạn quy định pháp luật hiện hành thì xử lý thế nào?

Trả lời: Đơn vị giao dịch yêu cầu Người nhận tiền xin xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận về nhân thân người chuyển tiền. Xác nhận của chính quyền địa phương sẽ thay thế cho giấy CMND của người nhận. Trường hợp khách hàng không thực hiện được đề nghị người chuyển thực hiện thủ tục hoàn trả lệnh chuyển tiền.

Câu 8: Khách hàng đến giao dịch tại CHXD ngoài giờ quy định các cửa hàng có được phép thực hiện không?

Trả lời: Đơn vị giao dịch không được thực hiện giao dịch ngoài thời gian đã quy định. Trong trường hợp này, Đơn vị giao dịch cần thông báo rõ và mời khách hàng giao dịch vào ngày hôm sau.

Câu 9: Khách hàng cần mang theo giấy tờ gì khi đi chuyển tiền/ nhận tiền?

Trả lời: Khách hàng nên mang theo CMND/ Hộ chiếu còn thời gian hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành khi đi chuyển tiền/ nhận tiền để khai các thông tin cần thiết.

Câu 10: Khách hàng có thể lấy lại tiền sau khi chuyển tiền không?

Trả lời: Khách hàng có thể nhận lại tiền tại điểm chuyển tiền sau khi chuyển nếu món tiền chuyển chưa được chi cho người nhận (khách hàng không được nhận lại phí chuyển tiền).

Câu 11: Khách hàng chuyển tiền cần làm gì sau khi đến chuyển tiền?

Trả lời: Người chuyển tiền cần cung cấp đầy đủ các thông tin cho người nhận tiền bao gồm: Mã số chuyển tiền, Số tiền chuyển, Họ tên người chuyển, Địa chỉ người chuyển và nội dung chuyển tiền.