Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Tiết kiệm

Tiền gửi rút gốc linh hoạt

  04/01/2012 03:59:50 PM 
Khách hàng mở tài khoản này sẽ được hưởng lãi suất bậc thang số tiền gửi. Có thể gửi thêm tiền, rút tiền vào bất cứ khi nào trong giờ giao dịch của PG Bank. Nguồn vốn của khách hàng sẽ được sinh lời qua việc đầu tư ngắn hạn Tiền lãi được tính dựa trên số dư cộng dồn hàng ngày và được nhập một lần vào cuối tháng. Loại tài khoản này chỉ áp dụng với các Khách hàng là khách hàng cá nhân.Đặc biệt, khách hàng có thể theo dõi biến động số dư, quản lý nguồn vốn của mình thông qua dịch vụ E- banking