Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Thẻ

Flexicard là gì

  04/01/2012 04:00:47 PM 

Flexicard là tên gọi của sản phẩm thẻ nội địa do Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex kết hợp với Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phát hành.
Thẻ có thể có 1 trong hai tính năng riêng biệt:
- Tính năng trả trước cho phép khách hàng nạp tiền vào thẻ và thực hiện các giao dịch tại Điểm chấp nhận thẻ (POS) (mua xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ,...) trong phạm vi số tiền được nạp vào thẻ. Với thẻ trả trước, khách hàng không cần mở tài khoản tại ngân hàng.
- Tính năng ghi nợ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tại máy ATM (rút tiền, chuyển khoản,...) và tại POS (rút tiền, mua xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ,...). Khách hàng đăng ký mở tài khoản và phát hành thẻ tại chi nhánh PG Bank hoặc tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex.
Thẻ Flexicard được tích hợp các tính năng của hai loại thẻ (thẻ ghi nợ và thẻ trả trước) trên cùng một tấm thẻ nhựa. Việc tích hợp nhằm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng (được dùng nhiều tính năng, dịch vụ mà không cần phát hành nhiều loại thẻ riêng biệt).