Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Dịch vụ khác

Dịch vụ Internet Banking có sử dụng được 24h trong ngày không ?

  04/01/2012 03:58:55 PM 
Dịch vụ Internet Banking hoạt động 24/24. Tuy nhiên, đối với các giao dịch chuyển tiền ra ngoài hệ thống: Trước 15h30' lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý ngay trong ngày, còn sau 15h30' lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp. Gửi tiết kiệm online thực hiện sau giờ làm việc (5h chiều) thì sẽ được ngân hàng xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.