Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Cho vay

Sản phẩm cho vay mua ô tô

  04/01/2012 04:02:07 PM 
Khách hàng cần có hợp đồng, giấy tờ mua bán xe, giấy xác nhận sang tên đăng ký xe đối với ôtô đã qua sử dụng. Khách hàng có thể dùng chính chiếc xe hình thành từ vốn vay làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Mức vay tối đa là 70% giá trị xe nếu là ôtô mới, 50% đối với ôtô đã qua sử dụng. Thời hạn cho vay tối đa là 48 tháng