Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Sản phẩm dịch vụ mới

Dịch vụ Thu Ngân sách nhà nước

  10/10/2014 03:56:06 PM 
PG Bank thực hiện thu thuế nội địa, thu thuế xuất nhập khẩu và phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN theo ủy quyền của Kho bạc nhà nước, Tổng cục thuế, Tổng cục Hải Quan, qua đó khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ tốt nhất với nhiều tiện ích khi giao dịch tại PG Bank.

Phạm vi áp dụng

 • Thuế nội địa: Trên toàn hệ thống PG Bank.
 • Thuế XNK: Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Tính năng dịch vụ

 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin nộp thuế với TCT/TCHQ
 • Lập chứng từ thuế, chứng từ hải quan
 • In chứng từ gốc và chứng từ phục hồi
 • Đối chiếu xác nhận nộp thuế

Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Tiện ích

 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm thiểu sai sót.
 • Giảm thiểu công việc cho Doanh nghiệp trong việc hoàn tất các thủ tục nộp NSNN
 • Hỗ trợ truy vấn và quản lý thông tin thuế nội địa và thuế XNK cho khách hàng
 • Cho phép khách hàng thực hiện nộp thuế qua mạng lưới rộng khắp của PG Bank trên toàn quốc.
 • Nhận được sự hướng dẫn kê khai thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp của nhân viên PG Bank.
Hồ sơ
Khách hàng chỉ cần xuất trình Bảng kê nộp thuế (theo mẫu của Bộ tài chính) khi thực hiện nộp ngân sách nhà nước.