Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Chính sách
nhân sự
Thông tin
tuyển dụng
Chia sẻ với
ứng viên
Nộp hồ sơ
trực tuyến
Download mẫu đơn
ứng tuyển
Quý khách đang ở: Trang chủ  >  Tuyển dụng  >  Thông tin tuyển dụng

 
 
Thông tin tuyển dụng
Địa điểm tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểmNgày đăngHết hạn
1Hội sở - Chuyên viên Pháp chế - Mảng Phòng chống rửa tiền (PCRT)Hà Nội20/11/2017
31/12/2017
2Chi nhánh Khánh Hòa - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânKhánh Hòa20/11/2017
27/11/2017
3Hội sở - Trưởng bộ phận Phân Tích - Khối dịch vụ Ngân hàng bán lẻHà Nội02/11/2017
30/11/2017
4Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi roHà Nội01/11/2017
30/11/2017
5Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpTP HCM01/11/2017
30/11/2017
6Hội sở - Trưởng phòng phát triển kênh phân phối - Khối bán lẻThông tin
tuyển dụng
01/11/2017
30/11/2017
7Khu vực Hà Nội - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpHà Nội01/11/2017
30/11/2017
8Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Xử lý & Thu hồi nợ (khu vực Long Biên)Hà Nội01/11/2017
30/11/2017
9Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Chính sách & Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Khách hàng Doanh nghiệpHà Nội01/11/2017
30/11/2017
10Khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ quốc tếHà Nội01/11/2017
30/11/2017
11Khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ nội địaHà Nội01/11/2017
30/11/2017
12Trung tâm Công nghệ thông tin - Lập trình viên kho dữ liệu và báo cáoHà Nội01/11/2017
27/11/2017
13Trung tâm Công nghệ thông tin - Lập trình viên ứng dụng FrontEndHà Nội01/11/2017
30/11/2017
14Trung tâm Công nghệ thông tin - Lập trình viên ứng dụng lõi và phụ trợHà Nội01/11/2017
30/11/2017
15Hội sở Hà Nội - Chuyên viên An toàn thông tin - Trung tâm Công nghệ thông tinHà Nội01/11/2017
30/11/2017
Trang:  1/5Trang sau