Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Mạng lướiĐiểm giao dịchMạng lưới ATMĐiểm chấp nhận Thẻ
Mạng lưới POS
Khu vực
Tỉnh
Quận huyện
Thiết bị
Điểm đặt ATM


Tìm kiếm chi nhánh
Miền Bắc    Miền Trung    Miền Nam    
Tỉnh/Thành Phố Phòng giao dịch Địa chỉ Nhóm
Tinh An Giang
CHI NHANH AN GIANG - NHTMCP XANG DAU PETROLIMEX
56-58 Nguyen Trai, Phuong My Long TP Long Xuyen, Tinh An Giang DT: 0763 639 369 - 0763 941 122

Tinh Long An
CHI NHANH LONG AN
304 HUNG VUONG, P.3, TX TAN AN, LONG AN

Tinh Binh Duong
CHI NHANH BINH DUONG
Binh Duong

TP. Can Tho
CHI NHANH CAN THO
110 Duong Cach Mang Thang Tam Phuong Cai Khe, Quan Ninh Kieu TP Can Tho

TP. Can Tho
PHONG GIAO DICH NINH KIEU - CN CAN THO
55 Nam Ky Khoi Nghia, Phuong Tan An Quan Ninh Kieu, TP Can Tho 0710.3818055

Tinh Dong Nai
CHI NHANH DONG NAI
16-17 DONG KHOI - P TAN HIEP TP BIEN HOA - DONG NAI

Tinh Dong Thap
CHI NHANH DONG THAP
132-134 NGUYEN HUE, CAO LANH, DONG THAP

Tinh Dong Thap
PHONG GIAO DICH SA DEC - DONG THAP
122 Hung Vuong, Phuong 2 Thi xa Sa Dec, Dong Thap 0673774614

Tinh Dong Thap
PGD CAO LANH
SO 198 NGUYEN TRAI, - CAO LANH - DONG THAP

Tinh Dong Thap
CHI NHANH DONG THAP
132-134 Nguyen Hue Phuong 2, TP Cao Lanh, Dong Thap

Tinh Dong Thap
PHONG GIAO DICH CAO LANH - DONG THAP
Thi xa Cao Lanh, Dong Thap Huyen My Tho

TP. Ho Chi Minh
PGD LAC LONG QUAN - CN SAI GON
482 Lac Long Quan, Phuong 5 Quan 11, TP Ho Chi Minh Tel. 08.9752115

TP. Ho Chi Minh
PGD GO VAP - CN SAI GON
So 3 Nguyen Oanh, Phuong 10 Quan Go Vap, TP Ho Chi Minh Tel. 08.62867723

TP. Ho Chi Minh
PGD LE DUAN - CN SAI GON
12 Le Duan, Phuong Ben Nghe Quan 1, TP Ho Chi Minh

TP. Ho Chi Minh
Chi nhanh Sai Gon - Ngan hang TMCP xang dau PETROLIMEX (Tinh Dong Thap)
Lo 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 Phan Xich Long, - Phuong 3 - Quan Binh Thanh - TP.HCM

TP. Ho Chi Minh
TRUNG TAM THE KHU VUC PHIA NAM
TTT Phia Nam TP HCM

TP. Ho Chi Minh
PGD NHA BE - CN SAI GON
67/3 Huynh Tan Phat, khu pho 6 TT Nha Be, Huyen Nha Be, TP Ho Chi Minh 08.38738972 - 08.38738973

TP. Ho Chi Minh
PGD TAN PHU - CN SAI GON
So 313 duong Nguyen Son, Phuong Phu Thanh Quan Tan Phu, TP Ho Chi Minh 08.39721054

TP. Ho Chi Minh
PGD PHU MY HUNG - CN SAI GON
029 Khu pho My Hoang, duong Nguyen Van Linh Phuong Tan Long, Quan 7, TP Ho Chi Minh 08.354124706

TP. Ho Chi Minh
PGD TAN BINH - CN SAI GON
374 - 374A, Duong Truong Chinh, Phuong 13 Quan Tan Binh, TP Ho Chi Minh 08.38124107

TP. Ho Chi Minh
PGD NGUYEN DINH CHIEU - CN SAI GON
410 Nguyen Dinh Chieu, Phuong 4 Quan 3, TP Ho Chi Minh

TP. Ho Chi Minh
PGD HOANG VAN THU - CN SAI GON
15 Hoang Van Thu, Phuong 15 Quan Phu Nhuan, TP Ho Chi Minh

TP. Ho Chi Minh
PGD PHAM VIET CHANH - CN SAI GON
19 Pham Viet Chanh, Phuong Nguyen Cu Trinh Quan 1, TP Ho Chi Minh

TP. Ho Chi Minh
PGD HUNG VUONG - CN SAI GON
59 Hung Vuong, Phuong 2 Quan 10, TP Ho Chi Minh 0862700297 - 0862700298

TP. Ho Chi Minh
PGD NGUYEN THI MINH KHAI - CN SAI GON
188 Pasteur, Phuong 6 Quan 3, TP Ho Chi Minh 0862700295 - 0862700296

TP. Ho Chi Minh
PGD TRUONG CHINH - CN SAI GON
So 106 Truong Chinh, Phuong Tan Hung Thuan Quan 12, TP Ho Chi Minh Tel. 08.38833962

TP. Ho Chi Minh
PGD LE VAN SY - CN SAI GON
So 380 Le Van Sy, Phuong 2 Quan Tan Binh, TP Ho Chi Minh Tel. 08.39915485

Tinh Long An
PGD BEN LUC
SO 159 DUONG NGUYEN HUU THO – THI TRAN BEN LUC – HUYEN BEN LUC – TINH LONG AN

Tinh Ba Ria - Vung Tau
PGD PG BANK VUNG TAU - NH TMCP XANG DAU PETROLIMEX CN SAI GON
190 LE LOI, PHUONG 4, TP.VUNG TAU, TINH BA RIA VUNG TAU

Ngân hàng trực tuyến
Dành cho cá nhân
 
Dành cho doanh nghiệp
 
Liên hệ
Đường dây nóng
1900555574
Đặt lịch hẹn
Mạng lưới, ATM và POS
Truy cập nhanh
Đăng ký online