Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Trang chủGiới thiệuSản phẩm & Dịch vụTin tứcNhà đầu tưHải Phòng
   Khách hàng cá nhân    |    Khách hàng doanh nghiệp    |    Khách hàng định chế tài chính   
Thanh toán quốc tế

1. Dịch vụ thông báo & thông báo sửa đổi Thư tín dụng (L/C)

Nhận được L/C hoặc sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài, PG Bank kiểm tra tính chân thực của L/C hoặc sửa đổi L/C, và thông báo đến khách hàng qua điện thoại. Bản gốc của L/C, hoặc sửa đổi L/C sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở PG Bank hoặc qua dịch vụ bưu điện.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 • Khách hàng cần yêu cầu người mở L/C (đối tác nhập khẩu) phát hành L/C thông báo qua PG Bank
 • Để đảm bảo an toàn thanh toán, khách hàng nên đề nghị PG Bank tư vấn các điều khoản thanh toán, lựa chọn NH phát hành L/C trước khi ký kết hợp đồng

2. Dịch vụ xác nhận L/C

PG Bank cam kết sẽ thanh toán (hoặc chấp nhận thanh toán và thanh toán khi đến hạn) cho bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do ngân hàng nước ngoài phát hành cho khách hàng. Khách hàng được PG Bank đảm bảo thanh toán, nhờ đó loại bỏ được các rủi ro từ phía nước ngoài, đồng thời được PG Bank chiết khấu miễn truy đòi nếu xuất trình bộ chứng từ phù hợp.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

Khách hàng cần yêu cầu đối tác NK phát hành L/C có các điều khoản sau:

 • Cho phép xác nhận
 • Chỉ định PG Bank là NH xác nhận và NH thanh toán

Ngoài ra, khách hàng nên tham khảo ý kiến của PG Bank về các điều khoản thanh toán trước khi ký kết hợp đồng XNK sử dụng L/C xác nhận qua PG Bank.

3. Dịch vụ nhận bộ chứng từ nhờ thu/gửi đi thanh toán theo L/C

3.1. Bộ chứng từ theo L/C
PG Bank lưu ý khách hàng về các sửa đổi cần thiết:

 • Trường hợp PG Bank không chiết khấu bộ chứng từ: PG Bank lập lệnh đòi tiền theo qui định của L/C và ghi có vào tài khoản (TK) của khách hàng ngay khi được ngân hàng (NH) nước ngoài thanh toán
 • Trường hợp PG Bank chiết khấu bộ chứng từ: PG Bank ghi có vào TK của khách hàng theo đúng thỏa thuận chiết khấu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 • Khách hàng yêu cầu đối tác XK phát hành L/C trong đó PG Bank là NH được chỉ định (available with PG Bank) hoặc có thể thanh toán tại bất kỳ NH nào (available with anybank).
 • Khách hàng xuất trình bộ chứng từ trong thời hạn quy định của L/C. Nếu L/C không có quy định, thời hạn này được hiểu là 21 ngày kể từ ngày giao hàng. Khách hàng nên xuất trình trước khi hết hạn để có thời gian kiểm tra và sửa chữa sai sót.

3.2. Bộ chứng từ nhờ thu

PG Bank tiếp nhận bộ chứng từ, lập lệnh đòi tiền và gửi đi theo đúng chỉ thị của khách hàng, ghi có vào TK của khách hàng ngay khi được NH nước ngoài thanh toán.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại PG Bank, lập yêu cầu nhờ thu gửi PG Bank (theo mẫu chuẩn do PG Bank ban hành).

4. Dịch vụ thanh toán tiền hàng xuất khẩu

 • Trường hợp PG Bank không chiết khấu bộ chứng từ: PG Bank lập lệnh đòi tiền theo qui định của L/C và ghi có vào TK của khách hàng ngay khi được NH nước ngoài thanh toán
 • Trường hợp PG Bank chiết khấu bộ chứng từ: PG Bank ghi có vào TK của khách hàng theo đúng thỏa thuận chiết khấu

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: Khách hàng xuất trình bộ chứng từ cần thanh toán tại PG Bank.

5. Dịch vụ chiết khấu truy đòi

PG Bank tạm ứng với một tỷ lệ nhất định hoặc toàn bộ trị giá bộ chứng từ thanh toán theo L/C hoặc nhờ thu. Nếu sau đó NH nước ngoài từ chối thanh toán cho bộ chứng từ đã được chiết khấu, khách hàng phải hoàn trả lại số tiền đã được tạm ứng cho PG Bank

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
Khách hàng cần có yêu cầu chiết khấu truy đòi bằng văn bản và đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản của LC, luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế.
 • Toàn bộ vận đơn gốc được xuất trình qua PG Bank (trường hợp chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu)

6. Dịch vụ chiết khấu miễn truy đòi

PG Bank mua bộ chứng từ theo L/C với tỷ lệ chiết khấu nhất định.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: Bộ chứng từ đề nghị chiết khấu phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

 • NH phát hành hoặc NH xác nhận L/C là NH có uy tín, có hạn mức chiết khấu miễn truy đòi tại PG Bank
 • Vận đơn được lập theo lệnh của NH phát hành hoặc NH xác nhận và toàn bộ vận đơn gốc xuất trình qua PG Bank
 • Bộ chứng từ hoàn toàn phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C, với luật áp dụng và các tập quán, thông lệ quốc tế

7. Dịch vụ chuyển nhượng LC

PG Bank thực hiện chuyển nhượng L/C theo yêu cầu của người hưởng lợi thứ nhất. Người hưởng lợi thứ nhất có thể yêu cầu chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C
PG Bank thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ 2
PG Bank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 • Khách hàng yêu cầu ngân hàng phát hành L/C cho phép chuyển nhượng và không có điều khoản nào làm cho L/C không thể chuyển nhượng; L/C quy định PG Bank là NH chuyển nhượng hoặc NH chỉ định
 • Người hưởng lợi thứ nhất có thể chuyển nhượng cho 1 hoặc nhiều người hưởng lợi thứ 2. Nếu L/C không cho phép giao hàng từng phần, người hưởng lợi thứ nhất chỉ được chuyển nhượng cho tối đa 1 người hưởng lợi thứ hai
 • Người hưởng lợi thứ hai không được chuyển nhượng cho người hưởng lợi tiếp theo.

Chi tiết liên hệ

Phòng Thanh toán quốc tế - Khối Tác nghiệp PG Bank

Tel: 046 2811298 Fax: 046 2811299


Số lượt đọc:  1569  -  Cập nhật lần cuối:  13/06/2011 10:51:21 AM
Internet Banking
Tỉ giá hối đoái
Biểu phí dịch vụ
Cơ cấu | Giới thiệu