Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Trang chủGiới thiệuSản phẩm & Dịch vụTin tứcNhà đầu tưHải Phòng
   Khách hàng cá nhân    |    Khách hàng doanh nghiệp    |    Khách hàng định chế tài chính   
Thanh toán quốc tế

1. Dịch vụ thông báo bảo lãnh nước ngoài/thư tín dụng dự phòng
Nhận được bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi từ NH nước ngoài thông qua mạng SWIFT hoặc bằng thư, PG Bank kiểm tra tính chân thực của bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi và thông báo đến khách hàng qua điện thoại.

Bản gốc của bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở PGBank hoặc qua dịch vụ bưu điện.


2. Dịch vụ phát hành bảo lãnh nước ngoài/thư tín dụng dự phòng
PG Bank phát hành bảo lãnh nước ngoài/thư tín dụng dự phòng theo yêu cầu của khách hàng.

Bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thỏa thuận giữa PG Bank và khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
• Quý khách cần xuất trình các giấy tờ sau khi yêu cầu PG Bank phát hành bảo lãnh:
i. Yêu cầu phát hành bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng (theo mẫu của PG Bank)
ii. Các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ đề nghị được bảo lãnh
iii. Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của PG Bank
• Căn cứ vào đặc điểm của tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực chuyên môn, khả năng tài chính và uy tín của khách hàng, PG Bank và khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với bên bảo lãnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và PG Bank.

Chi tiết liên hệ

Phòng Thanh toán quốc tế - Khối Tác nghiệp PG Bank

Tel: 046 2811298 Fax: 046 2811299


Số lượt đọc:  549  -  Cập nhật lần cuối:  09/06/2011 01:56:38 PM
Internet Banking
Tỉ giá hối đoái
Biểu phí dịch vụ
Cơ cấu | Giới thiệu