Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Trang chủGiới thiệuSản phẩm & Dịch vụTin tứcNhà đầu tưHải Phòng
   Khách hàng cá nhân    |    Khách hàng doanh nghiệp    |    Khách hàng định chế tài chính   
Bảo lãnh

PG Bank cung cấp dịch vụ bảo lãnh thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho các tổ chức kinh tế, khi các tổ chức đáp ứng được các yêu cầu của PG Bank.

1. Tiện ích
  • Biểu phí cạnh tranh, có nhiều mức phù hợp với từng loại bảo lãnh.
  • Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng tốt với PGBANK.
2. Đối tượng bảo lãnh

Quý khách là cá nhân và các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt nam; các hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối tượng là các tổ chức nước ngoài đang tham gia các hợp đồng hợp tác liên doanh, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại Việt nam, hoặc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam.

3. Điều kiện bảo lãnh

Quý khách phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Mục đích đề nghị được bảo lãnh là hợp pháp.

Quý khách phải có tài sản bảo đảm hợp pháp cho nghĩa vụ được bảo lãnh: PGBANK và quý khách sẽ thoả thuận trong từng trường hợp việc áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh. Các hình thức bảo đảm cho bảo lãnh bao gồm: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bên được bảo lãnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài, ngoài các điều kiện trên, quý khách còn phải thực hiện các quy định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cho vay và thu hồi nợ nước ngoài, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật liên quan khác.

Quý khách đã mở tài khoản tiền gửi tại PGBANK
4. Mức bảo lãnh

Để xác định mức bảo lãnh, ngoài việc căn cứ vào nhu cầu bảo lãnh của quý khách, PGBANK còn phải căn cứ vào giá trị tài sản bảo đảm và khả năng thực hiện nghĩa vụ của quý khách.

5. Các loại bảo lãnh và đặc điểm

Bảo lãnh vay vốn: PGBANK phát hành bảo lãnh về việc cam kết trả nợ thay cho quý khách trong trường hợp quý khách không trả được nợ hoặc không có điều kiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Bảo lãnh thanh toán: PGBANK phát hành bảo lãnh về việc cam kết trả nợ thay cho quý khách (là người mua) trong trường hợp quý khách không thực hiện được hoặc không có điều hiện thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho người bán.

Bảo lãnh dự thầu: PGBANK phát hành bảo lãnh cho quý khách là bên dự thầu về việc bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu mà bên mời thầu đặt ra. Trường hợp quý khách bị phạt do vi phạm quy định dự thầu mà không có đủ điều kiện để nộp đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì PGBANK sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: PGBANK phát hành bảo lãnh cho quý khách về việc bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của quý khách đối với bên đối tác ghi trên hợp đồng đã ký kết. Trường hợp quý khách không có đủ điều kiện thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, PGBANK sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết. Loại bảo lãnh này áp dụng cho tất cả các hợp đồng, trừ hợp đồng vay vốn.

Bảo lãnh hoàn thanh toán (bảo lãnh tiền tạm ứng, tiền đặt cọc): PGBANK phát hành bảo lãnh cho quý khách là người bán về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước cho người mua theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp quý khách không đủ điều kiện hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ số tiền ứng trước cho người mua thì PGBANK sẽ hoàn trả theo đúng cam kết

Bảo lãnh chất lượng sản phẩm (bảo lãnh bảo hành): PGBANK phát hành bảo lãnh cho quý khách (người bán) về việc bảo đảm thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm đã ký kết trong hợp đồng cung cấp cho bên mua. Nếu người bán bị phạt do không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng về chất lượng sản phẩm với người mua mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền phạt cho bên nhận bảo lãnh, PGBANK sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được cam kết.

Đồng bảo lãnh: PGBANK có thể kết hợp với một hoặc nhiều tổ chức tín dụng khác cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của quý khách thông qua PGBANK hoặc một tổ chức tín dụng khác làm đầu mối.

6. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
  • Giấy đề nghị bảo lãnh theo mẫu của PGBANK,
  • Tài liệu chứng minh năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của quý khách, thẩm quyền của người đại diện,
  • Các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ được bảo lãnh,
  • Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và khả năng tài chính của quý khách,
  • Hồ sơ tài sản đảm bảo nghĩa vụ được bảo lãnh kèm theo các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và giá trị hiện thời của các tài sản đảm bảo nghĩa vụ được bảo lãnh.


Số lượt đọc:  2623  -  Cập nhật lần cuối:  23/06/2011 01:26:55 PM
Internet Banking
Tỉ giá hối đoái
Biểu phí dịch vụ
Cơ cấu | Giới thiệu