Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Giới thiệuTổng quanLịch sử &
Phát triển
Tầm nhìn
& Chiến lược
Ban quản trị
điều hành
Cổ đông
chiến lược
Quý khách đang ở: Trang chủ  >  Giới thiệu  >  Ban quản trị điều hành  >  Ban Giám đốc
Giới thiệu
Ban Giám đốc
1. Ông Đinh Đức Minh
Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Giám đốc Khối Tài Chính

3. Ông Nguyễn Văn Thắng
Phó Giám đốc Khối Vận hành

4. Ông Phạm Chí Kiên
Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ

5. Bà Đỗ Thị Đức Minh
Phó Giám đốc Khối Dịch Vụ Ngân hàng Đầu tư

6. Ông Đào Duy Long

Phó Giám đốc Khối Nguồn Vốn và Kinh doanh tiền tệ

7. Ông Đinh Thái Chung
Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro

8. Ông Trần Văn Liêm
Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

9. Bà Nguyễn Thị Minh Loan

Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm Thẻ


Số lượt đọc:  9402  -  Cập nhật lần cuối:  15/02/2019 10:56:40 AM