Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Doanh nghiệpTài khoảnSản phẩm
cho vay
Quản lý
dòng tiền
Tài trợ
TM & TTQT
Phái sinh
hàng hóa
Sản phẩm
lãi suất
Sản Phẩm
Ngoại hối
Tư vấn
tài chính
Sản phẩm Dịch vụ mới
và khuyến mại
Quý khách đang ở: Trang chủ  >  Doanh nghiệp  >  Tài trợ TM & TTQT  >  Bảo lãnh nước ngoài/L/C dự phòng
Nhập khẩu
Xuất khẩu
Bảo lãnh nước ngoài/L/C dự phòng
Thông báo bảo lãnh nước ngoài/Thư tín dụng dự phòng
Nhận được bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi từ Ngân hàng nước ngoài thông qua mạng SWIFT hoặc bằng thư, PG Bank kiểm tra tính chân thực của bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi và thông báo đến khách hàng qua điện thoại.
Bản gốc của bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng hoặc sửa đổi sẽ được giao trực tiếp cho khách hàng tại trụ sở PG Bank hoặc qua dịch vụ bưu điện.
Phát hành bảo lãnh nước ngoài/Thư tín dụng dự phòng
PG Bank phát hành bảo lãnh nước ngoài/thư tín dụng dự phòng theo yêu cầu của khách hàng.
Bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thỏa thuận giữa PG Bank và khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
Quý khách cần xuất trình các giấy tờ sau khi yêu cầu PG Bank phát hành bảo lãnh:
•    Yêu cầu phát hành bảo lãnh/thư tín dụng dự phòng (theo mẫu của PG Bank)
•    Các tài liệu liên quan đến nghĩa vụ đề nghị được bảo lãnh
•    Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của PG Bank
Căn cứ vào đặc điểm của tình hình sản xuất, kinh doanh, năng lực chuyên môn, khả năng tài chính và uy tín của khách hàng, PG Bank và khách hàng thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của khách hàng đối với bên bảo lãnh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và PG Bank.
Phương thức giao dịch

Quý khách có thể liên hệ với:
Chi nhánh/phòng giao dịch  của PG Bank trên toàn quốc.

Phòng tài trợ thương mại & Thanh toán quốc tế - Khối Tác Nghiệp PGBank.

- Tel: 046 2811298 Fax: 046 2811299
Ngân hàng trực tuyến
Dành cho cá nhân
 
Dành cho doanh nghiệp
 
Liên hệ
Đường dây nóng
1900555574
Đặt lịch hẹn
Mạng lưới, ATM và POS
Truy cập nhanh
Đăng ký online