KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
KHÁCH HÀNG SME
LÃI SUẤT CN
LÃI SUẤT DN
TỶ GIÁ, NGOẠI HỐI
Kì hạn
TIỀN GỬI VNĐTrả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VNĐTrả lãi hàng tháng (%/năm)
7 Ngày
0.2
-
14 Ngày
0.2
-
21 Ngày
0.2
-
1 Tháng
3.9
-
2 Tháng
3.9
3.89
3 Tháng
3.9
3.89
6 Tháng
5.4
5.34
9 Tháng
5.4
5.31
XEM THÔNG TIN CHI TIẾT
Item 1 of 5