Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Chính sách
nhân sự
Thông tin
tuyển dụng
Chia sẻ với
ứng viên
Nộp hồ sơ
trực tuyến
Quý khách đang ở: Trang chủ  >  Tuyển dụng  >  Thông tin tuyển dụng

 
 
Thông tin tuyển dụng
Địa điểm tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểmNgày đăngHết hạn
1Thực tập sinh Tư vấn tài chính cá nhân (Tại khu vực Hà Nội)Hà Nội01/10/2014
01/11/2014
2Hội sở Hà Nội- Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường- Khối Quản lý rủi roHà Nội01/09/2014
01/11/2014
3Nhân viên Định giá - Khối Quản lý rủi ro Miền NamTP HCM01/08/2014
01/11/2014
4Chi nhánh Bình Dương- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệpBình Dương01/08/2014
01/11/2014
5Chi nhánh Vũng Tàu - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpVũng Tàu01/08/2014
01/11/2014
6Chi nhánh Long An - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpLong An01/08/2014
01/11/2014
7Chi nhánh Long An- Nhân viên Quản lý tín dụngLong An01/08/2014
01/11/2014
8Chi nhánh An Giang - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệpAn Giang01/08/2014
01/11/2014
9Chi nhánh An Giang - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệpAn Giang01/08/2014
01/11/2014
10PG Bank Chợ Lớn - Trưởng phòng giao dịchTP HCM01/08/2014
01/11/2014
11PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpTP HCM01/08/2014
01/11/2014
12PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânTP HCM01/08/2014
01/11/2014
13Chi nhánh Sài Gòn - Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻTP HCM01/08/2014
01/11/2014
14Chi nhánh Bắc Ninh - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpBắc Ninh01/08/2014
01/11/2014
15Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Chính sách và phát triển sản phẩm giao dịch - Khối Khách hàng doanh nghiệpHà Nội01/08/2014
01/11/2014
Trang:  1/4Trang sau