Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...
Hơn cả ngân hàng, đó là dịch vụ chuyên nghiệp!
Tìm kiếm:
Chính sách
nhân sự
Thông tin
tuyển dụng
Chia sẻ với
ứng viên
Nộp hồ sơ
trực tuyến
Download mẫu đơn
ứng tuyển
Kết quả
thi tuyển
Quý khách đang ở: Trang chủ  >  Tuyển dụng  >  Thông tin tuyển dụng

 
 
Thông tin tuyển dụng
Địa điểm tuyển dụng
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểmNgày đăngHết hạn
1Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpHải Phòng01/08/2014
01/09/2014
2Hội sở Hà Nội - Chuyên viên phát triển sản phẩm thanh toán - Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻHà Nội01/08/2014
01/09/2014
3Hội sở Hà Nội - Trưởng bộ phận Hợp tác bán lẻ - Khối Dịch vụ Ngân hàng bán lẻHà Nội01/08/2014
01/09/2014
4Hội sở Hà Nội - Phó phòng Hợp tác bán lẻ - Khối Dịch vụ ngân hàng bán lẻHà Nội01/08/2014
01/09/2014
5Chi nhánh Quảng Ninh - Nhân viên Hành chính lễ tânQuảng Ninh01/08/2014
01/09/2014
6Chi nhanh Sài Gòn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpTP HCM01/08/2014
01/09/2014
7Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Quản lý tín dụngTP HCM01/08/2014
01/09/2014
8Chi nhánh Sài Gòn - Trưởng phòng giao dịchTP HCM01/08/2014
01/09/2014
9Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro (Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh)TP HCM01/08/2014
01/09/2014
10PG Bank Chợ Lớn - Trưởng phòng giao dịchTP HCM01/08/2014
01/09/2014
11PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệpTP HCM01/08/2014
01/09/2014
12PG Bank Chợ Lớn - Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhânTP HCM01/08/2014
01/09/2014
13Chi nhánh Sài Gòn - Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻTP HCM01/08/2014
01/09/2014
14Chi nhánh Đồng Nai - Phó Giám đốc chi nhánh (Phụ trách mảng bán lẻ)Đồng Nai01/08/2014
01/09/2014
15Chi nhánh Long An - Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệpLong An01/08/2014
01/09/2014
Trang:  1/6Trang sau